Засновниками Агенції  регіонального розвитку Кіровоградської області є:

Кіровоградська обласна рада;

Кіровоградська обласна державна адміністрація.

Співзасновники Агенції:

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата;

Центрально-український національний технічний університет;

Національний авіаційний університет;

Громадська організація "Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства".

 

 

Метою Агенції є сприяння розвитку Кіровоградської області, розвитку окремих її територій,

громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для цього організаційних та фінансових

ресурсів, які походять як з території області, так і з-поза її меж, сприяння залученню інвестицій

та позик у регіональну економіку, формування позитивного іміджу області.

 

    Агенція виконує такі основні функції:

- проводить аналіз соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Кіровоградської області,

- подає Кіровоградській обласній раді та Кіровоградській обласній державній адміністрації пропозиції

   щодо шляхів їх розв’язання;

- вивчає досвід інших держав щодо реалізації регіональної політики та готує пропозиції щодо

   використання позитивного досвіду в регіоні.

 

Сприяє, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у:

 - реалізації суб’єктами регіонального розвитку Стратегії розвитку Кіровоградської області та виконанні плану

    заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;

 - підвищенні інвестиційної привабливості Кіровоградської області, залученні інвестиційних та кредитних

    ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;

 - створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку Кіровоградської області.

 

 

­