Кіровоградщина, військові, кошти, субвенція

Кiровоградська область отримала 1 млн 735 тис. грн для грошової компенсацiї учасникам бойових дiй, якi потребують полiпшення житлових умов.

Розподiл вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам затвердив Уряд. Загальна сума субвенцiї по Українi становить 200 мiльйонiв гривень.

Кошти призначенi для виплат грошової компенсацiї за належнi для отримання жилi примiщення:

  • для сiмей загиблих учасникiв бойових дiй  на територiї iнших держав, визначених в абзацi першому пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту",
  • для осiб з iнвалiднiстю I-II групи з числа учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", та якi потребують полiпшення житлових умов.
­