На пленарному засіданні сесії (11.12.2018) депутати обласної ради ухвалили головний фінансовий документ області на наступний рік. Після тривалого обговорення проект обласного бюджету підтримали 40 депутатів.
Обласний бюджет на 2019 рік сформовано з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів, а також з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, вирішення інших питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції обласної ради.
Загалом доходи обласного бюджету на 2019 рік складають 5915510,6 тис.грн. (загальний фонд – 5334357,6 тис.грн., спеціальний фонд – 581153 тис.грн). Без урахування міжбюджетних трансфертів з держбюджету, що передаються на рівень районів, міст і ОТГ, доходи складають 2568774,6 тис.грн.
Загальний обсяг видатків обласного бюджету (з урахуванням кредитування) на 2019 рік визначено у сумі 5915510,6 тис.грн (у тому числі по загальному фонду – 5277042,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 638468,5 тис.грн).
Із зазначеного обсягу видатків 3346736 тис.грн. (56,6%) – це міжбюджетні трансферти з держбюджету, які передаються бюджетам, районів, міст та ОТГ (субвенції та дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров'я).
Поточні видатки (без трансфертів із державного бюджету) складають 1895306,1 тис.грн., капітальні видатки – 30178,4 тис.грн.
 
    
­