Завантажити PDF
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість Кіровоградської області представлена широким спектром виробництва майже усіх провідних галузей, у якій налічується 877 підприємств різних форм власності.
У промисловості зайнято – 50,5 тис.осіб.

Протягом останніх років в області спостерігалася позитивна динаміка нарощування обсягів виробництва промислової продукції.

Переробна промисловість є провідною і у структурі реалізованої промислової продукції області займає 73,6%.
Найбільшу питому вагу у переробній промисловості займають:
виробництво харчових продуктів, напоїв – 40%;
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – 11%;
машинобудування – 11,8%.
­