Завантажити PDF
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Кіровоградщина – це геометричний центр України, а тому є регіоном, сприятливим для розвитку торговельно-економічних зв'язків та вигідної інвестиційної співпраці.

Природно-кліматичні умови сприятливі для розвитку землеробства та тваринництва.

Площа сільськогосподарських угідь

Площа сільськогосподарських угідь області займає 2032,3 тис. га, або 4,9 % від площі сільгоспугідь України. Під ріллею зайнято 1764,6 тис.га, або 71,8% від загальної площі земельного фонду області (2458,8 тис.га); 86,8% від загальної площі сільськогосподарських угідь області, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель.

В області налічується:

3229 сільськогосподарських підприємств, які мають в користуванні 1232,9 тис.га сільгоспугідь (60,7% від їх загальної площі сільгоспугідь області);

2550 фермерських господарств, які мають 390 тис.га сільгоспугідь (19,2% від їх загальної площі сільгоспугідь в області);

126,4 тис. домогосподарствам надані земельні ділянки загальною площею 300,2 тис.га (14,8% від їх загальної площі сільгоспугідь в області) для ведення особистого селянського господарства;

35 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

У сільському господарстві зайнято – 108,6 тис.осіб, або 28% від загальної чисельності населення, зайнятого економічною діяльністю.

Питома вага сільськогосподарського виробництва області в економіці України складає 4,7%: у тому числі: зерна - 5,5%; цукрового буряку - 4,7%; соняшнику - 10,5%; м'яса - 2,2%; молока -2,9%; яєць - 3%. Забезпечено збільшення обсягів виробництва на 9,3% до рівня 2015 року.

Позиції Кіровоградської області серед регіонів України за 2016 рік:

6 місце - за темпом зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства;

8 місце - за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства;

2 місце - за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства на одну особу.

Обсяг сільськогосподарської продукції у всіх категоріях господарств у 2016 році зріс за рахунок продукції рослинництва – на 11,5% (на 5,3% до середнього обсягу за останні три роки), зокрема зернових та зернобобових – на 12,4%, картоплі – на 14,8%, насіння соняшнику – на 10,5%, цукрового буряку – на 40,1%.

У тваринництві налічується:

В області ведеться цілеспрямована племінна робота

Для покращення генетичного потенціалу худоби та птиці в області працюють 23 суб’єкти племінної справи у тваринництві, а саме:
3 - племінні підприємства з племінної справи у тваринництві;
11 - по молочному скотарству, в тому числі 6 племінних заводів та 5 племінних репродукторів;
3 племінні заводи - по свинарству;
2 племінні репродуктори - по козівництву;
3 - племінні заводи та один репродуктор - по конярству.
Окрім цього, в області працюють 229 пунктів штучного осіменіння.
У 2016 році у галузі освоєно понад 3,5 млрд.грн. капітальних інвестицій, що майже у 2 рази більше порівняно із 2015 роком.

Завершено:

реконструкцію 4 тваринницьких приміщень для доїння корів у Благовіщенському районі;
будівництво тваринницького комплексу з вирощування свиней в Устинівському районі та інкубаційної станції в Гайворонському районі;
будівництво 9 об'єктів для сушіння та зберігання зерна у 6 районах.

Придбано 529 одиниць техніки на суму понад 800 млн.грн.

Агропромисловий комплекс області має значний експортний потенціал.

За 2016 рік зовнішньоторгівельний оборот продукції АПК склав 332 млн.дол.США.
Підприємствами та організаціями аграрного сектору регіону було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму 325,8 млн.дол.США.
На територію області імпортовано продукції АПК на суму – 6,1 млн.дол.США.
Позитивне сальдо складає 319,7 млн.дол.США, або більше у 52 рази.

Зовнішньоекономічна торгівля продукцією АПК
Показник 2016 рік:
тис.дол.США у % до загального обсягу
ЕКСПОРТ 325847,4 100
Живi тварини; продукти тваринного походження 7921,1 2,4
Продукти рослинного походження 105405,5 32,3
Жири та олії тваринного або рослинного походження 170890 52,4
Готові харчові продукти 41630,8 12,8
ІМПОРТ 6173,1 100
Живi тварини; продукти тваринного походження 243,7 3,9
Продукти рослинного походження 4628,3 75,0
Жири та олії тваринного або рослинного походження 49,1 0,8
САЛЬДО 319674,3 у 52 р.б.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИЙ ОБІГ 332020,5  

 

­