Завантажити PDF
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Кіровоградщина – географічний центр України, а тому є регіоном, сприятливим для розвитку торговельно-економічних зв'язків та вигідної інвестиційної співпраці.
 
Природно-кліматичні умови сприятливі для розвитку землеробства та тваринництва. 
 
Площа сільскогосподарських угідь
Площа сільськогосподарських угідь області займає  2 032,3 тис. га, або 4,9 % від площі сільгоспугідь України. Під ріллею зайнято 1 764,5тис.га, або 71,8% від загальної площі земельного фонду області (2 458,8 тис.га); 86,8% від загальної площі сільськогосподарських угідь області, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель.
 
В області налічується:
3448 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, які мають в користуванні
1210,9 тис. га сільгоспугідь (59,6% від їх загальної площі сільгоспугідь області);
3132 ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ, які мають 430,7 тис.га сільгоспугідь (21,2% від їх загальної площі сільгоспугідь в області);
118.4 ТИС. ДОМОГОСПОДАРСТВАМ надані земельні ділянки загальною площею
314,5 тис. га (15,4% від їх загальної площі сільгоспугідь в області) для ведення особистого селянського господарства;
38 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ.
 
 
 
Позиції Кіровоградської області серед регіонів України у січні - травні 2020 року
5 місце - за темпом зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства;
8 місце - за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства на одну особу;
 
 

 

 

 
 
У тваринництві налічується:
 
В області ведеться цілеспрямована племінна робота
Для покращення генетичного потенціалу худоби та птиці в області працюють 20 суб’єктів племінної справи у тваринництві, а саме:
3 - племінні підприємства з племінної справи у тваринництві;
9 - по молочному скотарству, в тому числі 6 племінних заводів та 3 племінних репродукторів;
2 племінні заводи - по свинарству;
3 племінні репродуктори - по козівництву;
3 - племінні заводи - по конярству.
Агропромисловий комплекс області має значний експортний потенціал.
У січні-квітні 2020 рокузовнішньоторговельний оборот продукції АПК склав
284,3млн.дол.США.

Підприємствами та організаціями аграрного сектору регіону було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму
274,9млн.дол.США.
На територію області імпортовано продукції АПК на суму – 9,4млн.дол.США. 
Позитивне сальдо складає 265,5 млн.дол.США, або більше у 29 раз.
Зовнішньоекономічна торгівля продукцією АПК

Показник

січень - квітень 2020 року:

тис.дол.США

у % до загального обсягу

ЕКСПОРТ

274872,7

100

Живi тварини; продукти тваринного походження

7751,1 2,8

Продукти рослинного походження

98427,5 35,8

Жири та олії тваринного або рослинного походження

118963,5 43,3

Готові харчові продукти

49730,6 18,1

ІМПОРТ

9388,4 100

Живi тварини; продукти тваринного походження

- -

Продукти рослинного походження

5753,4 61,3

Жири та олії тваринного або рослинного походження

3044,8 32,4

Готові харчові продукти

590,2 6,3

САЛЬДО

265484,2 у 29 р.б

ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИЙ ОБІГ

284261

 

 
 
 Конкурентні переваги - ЗНАЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
КІРОВОГРАДЩИНА - РЕГІОН ІЗ ЗНАЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Кіровоградська область розташована в центрі України, між Дніпром та Південним Бугом, в південній частині Придніпровської височини. Територія її становить 24,6 тис. км2, що складає 4,1% від площі усієї території України.
Клімат області помірно-континентальний, теплий. Середньорічна температура повітря 7-8 0С. Зима малосніжна, м’яка з частими відлигами. Середньомісячна температура найхолоднішого періоду зими (січень-лютий) по області мінус 50С.
За ступенем природної родючості ґрунтів Кіровоградська область перебуває на 4-й позиції в Україні. За 100-бальною шкалою якості мають 67 балів і  демонструються у Паризькому музеї мір та ваги як еталонні.
Кіровоградська область розташована в центрі України на стику двох ґрунтово- кліматичних зон: Степу і Лісостепу. Це обумовило значну строкатість ґрунтового вкриття – від світло-сірих опідзолених лісових ґрунтів до чорноземів звичайних неглибоких. Тому найбільш поширеними ґрунтами є: чорноземи звичайні (58,7%), чорноземи типові (23%), чорноземи реградовані (11,1%), чорноземи опідзолені (2,6%). Порівняно з іншими ґрунтами вони більш родючі і на їх долю припадає 95% орних земель Кіровоградської області.
Сердньозважений показник вмісту гумусу по області за матеріалами агрохімічної паспортизації земель сільського господарства становить 4,1%.
Загалом можна говорити, що більшість ґрунтів області – це ґрунти з високим вмістом гумусу, такі ґрунти складають більше 50%, (638,0 тис.га); 34% (375 тис.га) складають ґрунти з підвищеним вмістом гумусу та 7% (78 тис.га) складають ґрунти з середнім  вмістом гумусу.
Середній вміст гумусу в розрізі окремих адміністративних районів коливається від 2,8 до 5,0% .
Розгалужена система автомобільних доріг з твердим покриттям, залізничні магістралі, невелика відстань до портів на Чорному морі і Дніпрі, функціонування Світловодського річкового терміналу, наявність низки потужних підприємств із переробки сільськогосподарської продукції та достатніх трудових ресурсів створюють усі можливості для інтенсивного розвитку сільського господарства, виробництва екологічно чистих продуктів харчування у значних обсягах. 
 Світловодський річковий термінал потужністю 94 тис. т. одночасного зберігання зернових отримав перемогу в Національному морському рейтингу у номінації "Новий термінал – 2013" та "Золотий причал – 2013"
Веб-сайт: http://www.ukragrocom.com
 
Інститут сільского господарства Степу
Національної академії аграрних наук України
Наукова установа з більш ніж 100-річним досвідом наукової діяльності в регіоні.
Дослідна станція володіє 24 об’єктами інтелектуальної власності, серед яких 7 сортів сої, 6 сортів ярого ячменю, 5 сортів еспарцету, 1 сорт коріандру, 1 гібрид кукурудзи, 2 типи порід ВРХ молочного і м’ясного напрямку використання (Центральний зональний заводський тип української червоної молочної породи та Знам’янський внутрішньо породний тип поліської м’ясної породи ВРХ), 2 винаходи ущільнювача субстрату.
Установа має більше 80 завершених наукових розробок, які впроваджуються у виробництво.
Наукові розробки установи у галузях землеробство, рослинництво, зоотехнія, механізація та аграрна економіка щорічно впроваджуються у агроформуваннях різних форм власності Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Житомирської, Луганської областей.
Колектив установи нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотою НААН України, Почесною відзнакою "Честь і слава Кіровоградщини", у 2016 році за розвиток аграрної науки, розробку та вдосконалення технологій, досягнення значних показників продуктивності Кіровоградська ДСГДС НААН нагороджена дипломом Національної академії аграрних наук "Переможець в номінації "Лідер агропромислового комплексу України – 2016".
Веб-сайт: http://www.agronauka.com.ua
Знаковим для області проектом - є Міжнародна агропромислова виставка "АгроЕкспо" (далі – Виставка), яка визнана найбільшою агропромисловою виставкою в Україні. Її площа – 125 тис. м², серед учасників Виставки – як вітчизняні, так і іноземні компанії із багатьох країн світу.
Веб-сайт: http://www.ukragroexpo.com
У 2019 році Виставку відвідали понад 46 тисяч осіб майже з усіх регіонів України.
У 2020 році проведення Виставки планується у період з 30.09.2020 по 03.10.2020 року
Кіровоградщина запрошує до співпраці усіх, хто дбає про теперішнє і майбутнє, про комплексний розвиток сільських територій та добробут населення, про взаємні інтереси різних сторін!
 
Ласкаво просимо до співпраці!
 
 
 
 
 
 
 
­