Завантажити паспорт області
ПАСПОРТ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(станом на 01.01.2020)

Герб Кіровоградської області Прапор Кіровоградської області
Схематична карта Кіровоградської області
Обласний центр - м. Кропивницький

Схематична карта

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАСТЬ:
Країна Україна  
Дата утворення: 10 січня 1939 року  
Населення 933,1 тис. осіб, 2,3 % населення України
у тому числі:    
сільське 341.2 тис. осіб,  
міське 591,9 тис. осіб  
Площа: 24,6 тис. кв. км 4,1 % від території України
Щільність населення: 37.9 осіб на 1 кв.м.  
Адреса Кіровоградської обласної державної адміністрації: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, інд. 25006
Телефон: 0(522) 24-03-30, факс:0(522) 22-35-66
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

  Адміністративно-територіальний устрій:

 

 

Районів
21
од.
Міст обласного значення
4
од.
Районів у містах
2
од.
Міст районного значення
8
од.
Селищ міського типу
27
од.
Сільських населенних пунктів
991
од.
Міських об’єднаних територіальних громад
4
од.
Селищних об’єднаних територіальних громад
6
од.

 

Відстань від м.Кропивницького до м.Києва:

Автошляхами

300 км

Залізницею

392 км

 

Географічні дані:

Область розташована у центральній частині України, на півдні Придніпровської височини, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу, на межі лісостепу та степу.

Клімат – помірно-континентальний.

По території області протікають 438 річок, найбільші з них: Інгулець, Інгул, Синюха, Дніпро

Межує з областями: Вінницькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Черкаською

 

 

Структура земельного фонду:

 

Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням

тис. га

%

Територія, усього

2458,8

100

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

2032,3

82,7

з них: рілля

1764,5

71,8

ліси і інші вкриті лісом площі

189,0

7,7

забудовані землі

89,5

3,6

води

76,8

3,2

інші землі

47,2

1,9

Питома вага області в економіці України:

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у %

1,3

Продукція сільського господарства, у %

4,91

Продукції рослинництва, у %

5,71

Продукції тваринництва, у %

2,71

Роздрібний товарообіг, %

1,71

Капітальні інвестиції, %

1,2

Експорт товарів, %

1,4

 

1- п

 

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР

Промисловість:

Галузева структура обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами економічної діяльності

Структура обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

100

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

6,9

Переробна промисловість

72,4

з неї:

 

виробництво харчових продуктів, напоїв

35,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1,6

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

0,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

3,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

10,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

13,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

19,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1,5

 

Промислове виробництво:

Показники

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ   та акцизу, млн.грн.

25468,4

29574

32255,5

Індекс промислової продукції, %

105,5

102,2

103,6

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн.

26501,9

31101,1

33921,1

 

Сільське господарство:

    Кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є        сільське господарство, усього, од.

3855

    у тому числі:

 

    державні підприємства, од.

8

    кооперативи, од.

47

     приватні підприємства, од.

303

    господарські товариства, од.

691

    фермерські господарства, од.

2740

     інші суб’єкти господарювання, од.

66

 

    Структура валового виробництва сільського господарства:

      рослинництво, %

85,4

      тваринництво, %

14,6

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції1:

Культури

Виробництво продукції рослинництва
(усі категорії господарств), тис.т

Середня урожайність

(усі категорії господарств),

ц з 1га

Зернові та зернобобові культури

4344,9

50,4

Цукровий буряк (фабричний)

477,8

476,8

Соняшник

1542,1

26,9

Інші культури:

 

 

овочі

260,9

145,9

картопля

503,1

120,0

плоди та ягоди

29,6

68,5

 

1 – попередні дані

 

 

 

 

 

Продукція

Виробництво

продукції тваринництва

(усі категорії господарств)

М’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

68,8

Молоко, тис.т

300,7

Яйця, млн.шт.

583,4

 

Фінансові та кредитні установи:

Згідно з даними Єдиного електронного державного реєстру банків України в Кіровоградській області банківська система області складалась із 178 відокремлених підрозділів банків, з яких 3 – філії та 175 відділень 29 банків України.

 

Іноземні інвестиції:

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 31 грудня 2019 року склав 74,7 млн.дол.США

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу складає 78,9 дол. США.

 

Зовнішньоекономічна діяльність:

Обсяг експорту товарів – 521,8 млн. дол. США.

Темп збільшення (зменшення) експорту (до обсягу 2018 року) – 135,5% .

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 456,9 млн. дол. США.

 

 

ІНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТІ

Транспортний комплекс і зв’язок:

 

Залізничний транспорт

Підприємств, од.

3

Залізничних станцій,од.

148

Авіаційний транспорт

 

Авіакомпаній, од.

1

Автомобільний транспорт

Підприємств, які виконують перевезення, од.:

15

пасажирські

11

вантажні

-

Наявність автомобільних доріг:

 

державного значення, км

2064,8

місцевого значення, км

4176,9

Морський і річковий транспорт, од.

1 (термінал)

Поштові заклади:

 

Наявність поштових закладів, усього

503

у т.ч. в:

 

обласному центрі

17

містах обласного і районного значення та селищах міського типу

49

селах

117

Пересувні відділення поштового зв’язку

47

Дільниці курꞌєрскої доставки

1

Точки присутності (стаціонарні)

272

Торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

19299,4

Мале підприємництво

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, од

811

Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві, осіб

41

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами, млн. грн.

 

37311,41

1- дані за 2018 рік

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

 

Чисельність пенсіонерів, усього, осіб

273561

у тому числі:

 

за віком

208267

за інвалідністю

29696

по втраті годувальника

13820

за вислугою років

7041

які отримують соціальні пенсії

2414

пенсіонери оборонних та силових міністерств, служб та відомств

1232,3

Рівень життя:

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.

8360

Фонд оплати праці штатних працівників, млн.грн.

16908,7

Наявний дохід, млн. грн.

54752

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

58290

 

Стан ринку праці:

 

Рівень зайнятості населення (у віці 15-70 років), %

55,6

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

(у віці 15-70 років), %

 

11

 

Трудові ресурси:

Зайняте населення у віці 15-70 років, усього, тис.осіб

384,5

у тому числі:

 

працездатного віку

369,5

старше працездатного віку

15,0

Зайняте населення за видами економічної діяльності, усього

  1. 380,51

у тому числі:

у промисловості

  1. 49,21

у сільському, лісовому господарстві, мисливстві, рибальстві

  1. 1091

в державному управлінні й обороні

  1. 25,11

за іншими видами економічної діяльності

  1. 197,21

 

1 – дані за 2018 рік

 

 

Демографічні дані:

Народилось

6,3

тис.осіб

Померло

15,4

тис.осіб

Міграційні процеси:

 

прибуло

13,4

тис.осіб

вибуло

 

16,7

тис.осіб

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Освіта

Навчальні заклади

На початок 2019/2020 навчального року

Кількість університетів, академій, інститутів, од

4

чисельність студентів, осіб

8583

кількість працівників – усього, осіб

914

у тому числі

 

наукових працівників

6

науково-педагогічних працівників

763

педагогічних працівників

145

Кількість коледжів, технікумів, од.

11

чисельність студентів, осіб

4774

кількість педагогічних працівників, осіб

671

Кількість закладів дошкільної освіти, од

4441

чисельність дітей, осіб

316491

чисельність педагогічного персоналу, осіб

3497

 

 

1 - дані за 2018 рік

 

 

Медичні заклади

 

Кількість лікувальних закладів, од.

44

Кількість ліжок, місць

7838

Кількість лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення

84,6

Кількість лікарів на 10 тис. населення, осіб

32,2

Кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб

2982

Кількість середнього медичного персоналу, осіб

7994

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, од.

82

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, відвідувань за зміну

25594

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення, відвідувань за зміну

276,2

Кількість ФАПів, од.

418

Кі Кількість працюючих у ФАПах, осіб

588

Кількість баз відпочинку, інших закладів відпочинку, од.

17

Кількість ліжок, місць

1041

Кількість аптек/аптечних пунктів од.

382/196

 

 

    Культура

 

     Кількість концертних організацій (філармонія), од.

1

     Кількість театрів, од.

2

     Кількість кінозалів, од.

5

    Кількість музеїв (включаючи філії), од.

29

    Кількість бібліотек

568

    Кількість клубних закладів

573

    Кількість Будинків культури

368

    Кількість Центрів дозвілля

3

    Кількість сільських клубів

202

    Кількість клубів за інтересами

709

    Кількість дитячих музичних шкіл

30

    Кількість дитячих шкіл мистецтв

13

    Кількість дитячих художніх шкіл

3

 

   Спортивні об'єкти

     Кількість стадіонів, од.

21

     Кількість спортивних залів

439

     Кількість плавальних басейнів

9

     Кількість площинних спортивних споруд

2152

     Кількість тренажерних залів 

79

     Кількість інших спортивних споруд

359

 

Пам'ятки культурної спадщини

Кількість пам’яток, од.

у тому числі:

5623

історії, од.

2161

архітектури та містобудування, од.

857

монументального мистецтва, од.

26

садово-паркового мистецтва, од.

5

археології, од.

2574

щойно виявлені об’єкти культурної спадщини

(археології), од.

 

192

Території та об’єкти природно-заповідного фонду

Категорія територій та об’єктів природно-

заповідного фонду

Загальна кількість, од.

Загальнодержавного значення:

 

Заказники

21

Пам'ятки природи

2

Парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва

2

Дендрологічний парк

1

Місцевого значення:

 

Регіональні ландшафтні парки

2

Заказники

84

Пам'ятки природи

50

Парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва

6

Заповідні урочища

55

Всього

223

 

­