Завантажити паспорт області
ПАСПОРТ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(станом на 01.01.2019)

Герб Кіровоградської області Прапор Кіровоградської області
Схематична карта Кіровоградської області
Обласний центр - м. Кропивницький

Схематична карта

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАСТЬ:
Країна Україна  
Дата утворення: 10 січня 1939 року  
Населення 945,5 тис. осіб, 2,3 % населення України
у тому числі:    
сільське 347,6 тис. осіб,  
міське 597,9 тис. осіб  
Площа: 24,6 тис. кв. км 4,1 % від території України
Щільність населення: 38,5 осіб на 1 кв.м.  
Адреса Кіровоградської обласної державної адміністрації: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, інд. 25006
Телефон: 0(522) 24-03-30, факс:0(522) 22-35-66
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адміністративно-територіальні одиниці:

 

 

Міст обласного значення

4

од.

Районів

21

од.

Міст районного значення

5

од.

Селищ міського типу

27

од.

Міських об’єднаних територіальних громад

4

од.

Селищних об’єднаних територіальних громад

5

од.

Сільських об’єднаних територіальних громад

11

од.

 

 

 

Відстань від м.Кропивницького до м.Києва:

Автошляхами

300 км

Залізницею

392 км

 

Географічні дані:

Область розташована у центральній частині України, на півдні Придніпровської височини, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу, на межі лісостепу та степу.

Клімат – помірно-континентальний.

По території області протікають 438 річок, найбільші з них: Інгулець, Інгул, Синюха

Межує з областями: Вінницькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Черкаською

 

Структура земельного фонду:

Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням

тис. га

Територія, усього

2458,8

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

2032,3

                           із них: рілля

1764,5

ліси і інші вкриті лісом площі

189,0

забудовані землі

89,5

води

76,8

інші землі

47,2

 

Питома вага області в економіці України:

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у %

1,2

Продукція сільського господарства, у %

4,6

Продукції рослинництва, у %

5,3

Продукції тваринництва, у % 

2,8

Роздрібний товарообіг, %

1,7

Капітальні інвестиції, %

1,6

Експорт товарів, %

1,1

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР

Промисловість:

Галузева структура обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за   основними видами економічної діяльності

Структура обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

100

Добувна та переробна промисловість

80,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

7,6

Переробна промисловість

72,9

з неї:

 

виробництво харчових продуктів, напоїв  

35,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

1,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

0,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

4,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

11,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

12,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

18,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1,3

Промислове виробництво:

Індекс промислової продукції, %

82,9

120,3

105,5

102,2

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн.

20800,5

23390,5

26501,9

31101,1

Сільське господарство:

Кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, усього, од.

3812

у тому числі:

 

державні підприємства, од.

8

кооперативи, од.                                                                                          

46

приватні підприємства, од.

297

господарські товариства, од.

674

фермерські господарства, од.

2718

інші суб’єкти господарювання, од.

69

Структура валового виробництва сільського господарства:

рослинництво, %

84,6

тваринництво, %

15,4


Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції:

Культури

Обсяг виробництва  рослинницької продукції
(усі категорії господарств), тис.т

Середня урожайність  

(усі категорії господарств),

ц з 1га

Зернові та зернобобові культури

3763,2

45,3

Цукровий буряк (фабричний)

389,4

363,2

Соняшник

1458,4

24,8

Інші культури:

 

 

  овочі

257,6

141,2

картопля

575,8

132,3

плоди та ягоди

37,9

79,7

 

Продукція

Обсяг виробництва тваринницької продукції

(усі категорії господарств)

М’ясо  (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

70,4

Молоко, тис.т

307,6

Яйця, млн.шт.

462,5

 

 

Фінансові  та кредитні установи:

Згідно з даними Єдиного електронного державного реєстру банків України в Кіровоградській області, банківська система області складалась із 200 відокремлених підрозділів банків, з яких 3 – філії та 197 відділень 30 банків України.

Іноземні інвестиції:

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу складає 78,9 дол. США.

Зовнішньоекономічна діяльність:

Обсяг експорту товарів –  521,8 млн. дол. США.

Темп збільшення (зменшення) експорту (до обсягу 2017 року) –  125,5% .

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 259,3 млн. дол. США.

Митниці:

Назва

Кількість, од.

Чисельність працюючих, осіб

Митниці

1

73

Митні пости

2

21

ІНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТІ

Транспортний комплекс і зв’язок:

Залізничний транспорт

Підприємств

3

од.

Залізничних станцій

148

од.

Авіаційний транспорт

 

 

Авіакомпаній

1

од.

Автомобільний транспорт

Підприємств, які виконують перевезення:

11

од.

                       пасажирські

11

од.

                       вантажні

-

од.

Наявність автомобільних доріг:

 

 

державного значення

2037,8

км

місцевого значення

4269

км

Морський і річковий транспорт

1 (термінал)

од.

Зв’язок загального користування:

наявність телефонного зв’язку у населених пунктах області:

77,5

тис. апаратів

Кількість основних телефонів на 100 сімей

12

од.

Поштові заклади:

Назва

 

Од.

Наявність поштових закладів, усього

515

у т.ч. в:

 

обласному центрі

 

18

містах обласного і районного значення та селищах міського типу

49

селах

 

396

Пересувні відділення поштового зв’язку

52

 

 

 

Торгівля:

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

(у середньому за рік), тис.грн.

17,6

 

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб

31,6

тис.осіб

 

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист:

Чисельність пенсіонерів, усього,

281,3

тис.осіб

у тому числі:

 

 

за віком

215,5

тис.осіб

за інвалідністю

29,4

тис.осіб

по втраті годувальника

13,9

тис.осіб

за вислугою років

7,4

тис.осіб

які отримують соціальні пенсії

2,6

тис.осіб

Пенсіонери оборонних та силових міністерств, служб і відомств

12,4

 

тис.осіб

Заробітна плата:

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

7191

грн.

Фонд оплати праці штатних працівників 

15191,9

млн.грн.

Наявний дохід

40580

млн.грн.

Темп росту обсягу реального наявного доходу 

127,8

%

Наявний дохід у розрахунку на одну особу

42,2

тис.грн.


Стан ринку праці:

Рівень зайнятості населення (у віці 15-70 років)

54,5

%

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) 

(у віці 15-70 років)

 

11,6

 

%%


Трудові ресурси:

Зайняте населення у віці 15-70 років, усього,

380,5

тис.осіб

у тому числі:

 

 

працездатного віку

366,1

тис.осіб

старше працездатного віку

14,4

 

Зайняте населення за видами економічної діяльності, усього                               

380,5

тис.осіб

у тому числі:

у промисловості;

49,2

тис.осіб

у сільському, лісовому господарстві, мисливстві, рибальстві;

109

тис.осіб

в державному управлінні й обороні

25,1

тис.осіб

за іншими видами економічної діяльності

197,2

тис.осіб

Демографічні дані:

Народилось

7,1

тис.осіб

Померло

15,5

тис.осіб

Міграційні процеси:

 

     прибуло

15,2

тис.осіб

     вибуло

 

17,5

тис.осіб

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Наука:

Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, усього

 

15

 

од.

Кількість науковців

394

осіб

Кількість докторів наук

11

осіб

Кількість кандидатів наук

67

осіб

Освіта:

Навчальні заклади

Кількість вищих навчальних закладів  ІІІ-ІV рівня акредитації

2

од.

   чисельність студентів

8530

осіб

   чисельність науково-педагогічних працівників

690

осіб

чисельність педагогічних працівників

122

осіб

Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

13

од.

   чисельність студентів

5490

осіб

чисельність науково-педагогічних працівників

45

осіб

   чисельність  педагогічних працівників

683

осіб

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

23

од.

   чисельність учнів

7115

осіб

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

325

од.

   чисельність учнів

95035

осіб

   чисельність вчителів

11195

осіб

Кількість дошкільних навчальних закладів

444

од.

   чисельність дітей

31649

осіб

   кількість педагогічних працівників

3497

осіб

 

 

 

Охорона здоров’я:

Кількість лікарняних закладів

44

од.

Кількість лікарняних ліжок

7885

місць

Кількість лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення

84

місць

Кількість лікарів усіх спеціальностей

3063

осіб

Кількість лікарів на 10 тис. населення

32,6

осіб

Кількість середнього медичного персоналу

8487

осіб

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів

82

од.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

25920

відвід.
за зміну

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення

276

відвід. за зміну

Кількість ФАПів

454

од.

Кількість працюючих у ФАПах

793

осіб

Кількість аптечних закладів

578

од.

Культура:

Концертних організацій

1

Театрів

2

Бібліотек

572

Музеїв (включаючи філіали)

29

Клубних закладів

572

Клубів за інтересами

372

Дитячих музичних шкіл

30

Дитячих шкіл мистецтв

13

Дитячих художніх шкіл

 

3

Спортивні об’єкти:

 

Стадіони

21

од.

Спортивні зали

444

од.

Плавальні басейни

8

од.

Площинні спортивні споруди

2165

од.

Тренажерні зали

353

од.

Інші спортивні споруди

97

од.

Пам’ятки історії, архітектури, мистецтва:

Кількість пам'яток, з них:

5793

од.

Історії

2161

од.

Архітектури та містобудування

903

од.

Монументального мистецтва

26

од.

Садово-паркового мистецтва та заповідники

6

од.

Археології

2697

од.

 

­