Завантажити паспорт області
ПАСПОРТ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(станом на 01.01.2018)

Герб Кіровоградської області Прапор Кіровоградської області
Схематична карта Кіровоградської області
Обласний центр - м. Кропивницький

Схематична карта

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАСТЬ:
Країна Україна  
Дата утворення: 10 січня 1939 року  
Населення 956,3 тис. осіб, 2,3 % населення України
у тому числі:    
сільське 353,2 тис. осіб,  
міське 603,1 тис. осіб  
Площа: 24,6 тис. кв. км 4,1 % від території України
Щільність населення: 38,9 осіб на 1 кв.м.  
Адреса Кіровоградської обласної державної адміністрації: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, інд. 25006
Телефон: 0(522) 24-03-30, факс:0(522) 22-35-66
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст обласного значення 4 один.
Районів 21 один.
Міст районного значення 5 один.
Селищ міського типу 27 один.
Міських об’єднаних територіальних громад 4 один.
Селищних об’єднаних територіальних громад 2 один.
Сільських об’єднаних територіальних громад 7 один.
Відстань:
Автошляхами від м. Кропивницького до м. Києва 300 км
Залізницею від м. Кропивницького до м. Києва 392 км
Географічні дані:
Область розташована у центральній частині України, на півдні Придніпровської височини, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу, на межі лісостепу та степу.
Клімат – помірно-континентальний.
По території області протікають: 438 річок, найбільші з них: Інгулець, Інгул, Синюха
Межує з областями Вінницькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Черкаською областями
Структура земельного фонду:
Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням тис. га
Територія, усього 2458,8
у тому числі: сільськогосподарські угіддя 2032,3
із них: рілля 1764,5
ліси і інші вкриті лісом площі 189,0
забудовані землі 89,5
води 76,8
інші землі 47,2
Питома вага області в економіці України:
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % 1,2
Продукція сільського господарства, у % 4,2
Продукції рослинництва, у % 4,7
Продукції тваринництва, у % 2,8
Роздрібний товарообіг, % 1,8
Капітальні інвестиції, % 1,6
Експорт товарів, % 1,0
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР
Промисловість:
Галузева структура обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами економічної діяльності Структура обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 100
Добувна та переробна промисловість 77,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 6,8
Переробна промисловість 70,6
з неї:  
виробництво харчових продуктів, напоїв 33,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 0,4
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 2,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1,9
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1,9
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 0,3
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 3,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 10,2
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 12,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 21,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1,3 
Промислове виробництво:
Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млн.грн. 17505,6 20319,3 22854,2 25468,4
Індекс промислової продукції, % 100,8 82,9 120,3 105,5
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн. 17788,9 20800,5 23390,5 26501,9
Сільське господарство:
Кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, усього, од. 3732
у тому числі:  
кооперативи, од. 45
приватні підприємства, од. 297
господарські товариства, од. 648
фермерські господарства, од. 2662
інші суб’єкти господарювання, од. 72
Структура валового виробництва сільського господарства:
рослинництво, % 81,5
тваринництво, % 18,5
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції:
Культури Обсяг виробництва рослинницької продукції
(усі категорії господарств), тис. т
Середня урожайність
(усі категорії господарств), ц з 1га
Зернові та зернобобові культури 2858 35
Цукровий буряк (фабричний) 586.2 386.7
Соняшник 1092 19.7
Інші культури:    
овочі 243.2 131.9
картопля 559.9 128
плоди та ягоди 31.7 66
Продукція Обсяг виробництва тваринницької продукції1
(усі категорії господарств)
М’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т 70.9
Молоко, тис.т 305.6
Яйця, млн.шт. 440.1
Фінансові та кредитні установи:
Станом на 01 січня 2017 року згідно з даними Єдиного електронного державного реєстру банків України в Кіровоградській області, банківська система області складалась із 244 відокремлених підрозділів банків, з яких 3 – філії та 214 відділення 29 банків України.
Іноземні інвестиції:
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу складає 71.6 дол. США.
Зовнішньоекономічна діяльність:
Обсяг експорту товарів - 415,7 млн. дол. США.
Темп збільшення експорту (до обсягу 2016 року) – 97.3%.
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 176.9млн. дол. США.
Митниці:
Назва Кількість, од. Чисельність працюючих, осіб
Митниці 1 77
Митні пости 2 22
ІНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТІ
Транспортний комплекс і зв’язок:
Залізничний транспорт
Підприємств 3 один.
Залізничних станцій 147 один.
Авіаційний транспорт
Наявність: авіакомпаній 2 один.
Автомобільний транспорт
Підприємств 99 один.
Виконують перевезення:    
пасажирські 27 один.
вантажні 75 один.
Наявність автомобільних доріг:
державного значення 2034.8 км
місцевого значення 4166.5 км
Морський і річковий транспорт 1 (термінал) один.
Зв’язок загального користування:
наявність телефонного зв’язку у: 100.9  тис. апаратів 
Кількість основних телефонів на 100 сімей 10 один.
1 - Знам’янська та Шевченківська дирекції залізничних перевезень Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Українська залізниця"
Поштові заклади:
Назва Один. Кількість працюючих, осіб
Наявність поштових закладів усього у т.ч. 223 1542
в обласному центрі 17 203
у містах обласного значення та селищах міського типу 50 463
у селах 97 319
Пересувні відділення поштового зв'язку 59 557
Торгівля:
Об’єкти торгівлі підприємств - юридичних осіб, усього, од. 1494
з них: магазинів, од. 1187
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік), тис.грн. 10.2
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 75 один.
Середня кількість працюючих в одному малому підприємстві 5 осіб
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами 29,3 млрд. грн.
Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб 33,9 тис. осіб
 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист:
(станом на 01.01.2018)
Чисельність пенсіонерів, усього 287.3 тис.осіб
у тому числі
за віком 220,5 тис.осіб
за інвалідністю 29,6 тис.осіб
по втраті годувальника 14,4 тис.осіб
за вислугою років 7,8 тис.осіб
які отримують соціальні пенсії 2,7 тис.осіб
Пенсіонери оборонних та силових міністерств, служб і відомств 12,3 тис.осіб
Заробітна плата:
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника 5792 грн.
Фонд оплати праці штатних працівників 12186,2 млн. грн.
Наявний доход 37079 млн. грн.
Темп росту обсягу реального наявного доходу 122,1 %
Наявний доход у розрахунку на одну особу 38,6 тис.грн.
Стан на ринку праці:
Рівень зайнятості населення (у віці 15-70 років)– 53,3%;
Рівень безробіття населення (за методологією МОП у віці 15-70 років) – 12,2%.
Трудові ресурси
Зайняте населення у віці 15-70 років, усього, 376,8 тис. осіб
у тому числі
працездатного віку 363,8 тис. осіб
Зайняте населення за видами економічної діяльності, усього, 375,7 тис. осіб
у тому числі
у промисловості 48,7 тис. осіб
у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, у рибальстві, рибництві 103,4 тис. осіб
за іншими видами економічної діяльності 198,1 тис. осіб
в державному управлінні й обороні 25,5 тис. осіб
 
Демографічні дані:
Народилось 7,8 тис.осіб
Померло 15,7 тис.осіб
Міграційні процеси
прибуло 10,9 тис.осіб
вибуло 12,6 тис.осіб
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Наука:
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, усього 15 один.
Кількість науковців 396 осіб
Кількість докторів наук 68 осіб
Кількість кандидатів наук 535 осіб
Освіта:
Навчальні заклади    
Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації 3 один.
чисельність студентів 8857 осіб
чисельність науково-педагогічних працівників 716 осіб
чисельність педагогічних працівників 131 осіб
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 13 оодин.
чисельність студентів 5576 осіб
чисельність науково-педагогічних працівників 30 осіб
чисельність педагогічних працівників 731 осіб
Кількість професійно-технічних навчальних закладів 23 один.
чисельність учнів 7436 осіб
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів 345 осіб
чисельність учнів 92640 осіб
чисельність вчителів 11470 осіб
Кількість дошкільних навчальних закладів 482 осіб
чисельність дітей 32963 осіб
кількість педагогічних працівників 3596 осіб
Охорона здоров'я:
Медичні заклади    
Кількість лікарняних закладів 47 один.
Кількість лікарняних ліжок 7942 місць
Кількість лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення 83,6 місць
Кількість лікарів усіх спеціальностей 3139 осіб
Кількість лікарів на 10 тис. населення 33 осіб
Кількість середнього медичного персоналу 8846 осіб
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів 87 один.
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів 26094 відвід за зміну
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення 274,7 відвід за зміну
Кількість ФАПів 472 один.
Кількість працюючих у ФАПах 869 осіб
Кількість аптечних закладів 580 один.
Культура:
Кількість: Один.
Концертних організацій 1
Театрів 2
Бібліотек 568
Музеїв (включаючи філіали) 29
Клубних закладів 574
Клубів за інтересами 677
Дитячих музичних шкіл 30
Дитячих шкіл мистецтв 13
Дитячих художніх шкіл 3
Спортивні об'єкти:
Стадіони 21 один.
Спортивні зали 444 один.
Плавальні басейни 8 один.
Площинні спортивні споруди 2141 один.
Тренажерні зали 353 один.
Інші спортивні споруди 97 один.
Пам'ятки історії, архітектури, мистецтва:
Кількість пам'яток 5623
Історії 2161
Архітектури та містобудування 857
Монументального мистецтва 27
Садово-паркового мистецтва та заповідники 4
Археології 2574

 

­