Завантажити паспорт області
ПАСПОРТ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(станом на 01.01.2017)

Герб Кіровоградської області Прапор Кіровоградської області
Схематична карта Кіровоградської області
Обласний центр - м. Кропивницький

Схематична карта

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАСТЬ:
Країна Україна  
Дата утворення: 10 січня 1939 року  
Населення 965,8 тис. осіб, 2,3 % населення України
у тому числі:    
сільське 358,6 тис. осіб,  
міське 607,2 тис. осіб  
Площа: 24,6 тис. кв. км 4,1 % від території України
Щільність населення: 39,3 осіб на 1 кв.м.  
Адреса Кіровоградської обласної державної адміністрації: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, 25006
Код: 0(522). Телефон: 24-03-30, факс: 22-35-66
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст обласного значення 4 один.
Районів 21 один.
Районів у містах 2 один.
Міст районного значення 8 один.
Селищ міського типу 27 один.
Міських об’єднаних територіальних громад 3 один.
Селищних об’єднаних територіальних громад - один.
Сільських об’єднаних територіальних громад 2 один.
Районних рад 21 один.
Міських рад 9 один.
Районних рад у містах 2 один.
Селищних рад 27 один.
Сільських рад 370 один.
Міських рад об’єднаних територіальних громад 3 один.
Селищних рад об’єднаних територіальних громад - один.
Сільських рад об’єднаних територіальних громад 2 один.
Відстань:
Автошляхами від м. Кропивницького до м. Києва 300 км
Залізницею від м. Кропивницького до м. Києва 392 км
Географічні дані:
Область розташована у центральній частині України, на півдні Придніпровської височини, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу, на межі лісостепу та степу.
Клімат – помірно-континентальний.
По території області протікають: 438 річок, найбільші з них: Інгулець, Інгул, Синюха
Кордони: Межує з Вінницькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Черкаською областями
Структура земельного фонду:
Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням тис. га
Територія, усього 2458,8
у тому числі: сільськогосподарські угіддя 2034,7
із них: рілля 1764,5
ліси і інші вкриті лісом площі 189,0
забудовані землі 89,5
води 76,8
інші землі 23,9
Питома вага області в економіці України:
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % 1,3
Продукція сільського господарства, у % 4,71
Продукції рослинництва, у % 5,51
Продукції тваринництва, у % 2,81
Роздрібний товарообіг, % 1,8
Капітальні інвестиції, % 1,51
Експорт товарів, % 1,2
1 - попередні дані  
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР
Промисловість:
Галузева структура обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами економічної діяльності Структура обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 100
Добувна та переробна промисловість 77,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 3,9
Переробна промисловість 73,6
з неї:  
виробництво харчових продуктів, напоїв 40,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 0,5
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 2,1
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення ...2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1,4
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів ...2
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 2,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1,1
2 - конфіденційна інформація.  
Промислове виробництво:
Показники 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млн.грн. 14416,7 17505,6 20319,3 22854,2
Індекс промислової продукції, % 106,6 100,8 82,9 120,3
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн. 14434,1 17788,9 20800,5 23390,5
Сільське господарство:
Кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, усього, од. 3229
у тому числі:  
державні підприємства, од. 8
кооперативи, од. 26
приватні підприємства, од. 217
господарські товариства, од. 405
фермерські господарства, од. 2550
інші суб’єкти господарювання, од. 23
Структура валового виробництва сільського господарства:
рослинництво, % 83,9
тваринництво, % 16,1
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції:
Культури Обсяг виробництва рослинницької продукції
(усі категорії господарств), тис. т
Середня урожайність
(усі категорії господарств), ц з 1га
Зернові та зернобобові культури 3725,8 46,1
Цукровий буряк (фабричний) 657,5 385,1
Соняшник 1293,8 22,4
Інші культури:    
овочі 233,9 137,1
картопля 603,4 148
плоди та ягоди 28,1 56,2
Продукція Обсяг виробництва тваринницької продукції1
(усі категорії господарств)
М’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т 71,9
Молоко, тис.т 307,7
Яйця, млн.шт. 455,6
Фінансові та кредитні установи:
Станом на 01 січня 2017 року згідно з даними Єдиного електронного державного реєстру банків України в Кіровоградській області, банківська система області складалась із 244 відокремлених підрозділів банків, з яких 3 – філії та 241 відділення 32 банків України.
Іноземні інвестиції:
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу складає 61,3 дол. США.
Зовнішньоекономічна діяльність:
Обсяг експорту товарів - 425,1 млн. дол. США.
Темп збільшення експорту (до обсягу 2015 року) – 104,6%.
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 243,1 млн. дол. США.
Митниці:
Назва Кількість, од. Чисельність працюючих, осіб
Митниці 1 80
Митні пости 2 22
ІНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТІ
Транспортний комплекс і зв’язок:
Залізничний транспорт
Підприємств 31 один.
Залізничних станцій 147 один.
Авіаційний транспорт
Наявність: авіакомпаній 2 один.
аеропортів - -
Автомобільний транспорт
Підприємств 108 один.
Виконують перевезення:    
пасажирські 28 один.
вантажні 78 один.
Наявність автомобільних доріг:
державного значення 1996,6 км
місцевого значення 4262,6 км
Морський і річковий транспорт 1 (термінал) один.
Зв’язок загального користування:
наявність телефонного зв’язку у:    
містах 101,5 тис. апаратів
селах 20,7 тис. апаратів
Кількість основних телефонів на 100 сімей 28 один.
1 - Знам’янська та Шевченківська дирекції залізничних перевезень Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Українська залізниця"
Поштові заклади:
Назва Один. Кількість працюючих, осіб
Наявність поштових закладів усього у т.ч. 220 1542
в обласному центрі 16 203
у містах обласного значення та селищах міського типу 50 463
у селах 94 319
Пересувні відділення поштового зв'язку 60 557
Торгівля:
Об’єкти торгівлі підприємств - юридичних осіб, усього, од. 1494
з них: магазинів, од. 1187
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік), грн. 9864,0
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 751 один.
Середня кількість працюючих в одному малому підприємстві 41 осіб
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами 21808,31 млн. грн.
Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб 39,6 тис. осіб
1 - дані за 2015 рік
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист:
(станом на 01.01.2017)
Чисельність пенсіонерів, усього 293 516 осіб
у тому числі
за віком 225 353 осіб
за інвалідністю 29 783 осіб
по втраті годувальника 15 377 осіб
за вислугою років 7 809 осіб
які отримують соціальні пенсії 2 892 осіб
пенсіонери
Міністерства оборони України 5 328 осіб
Міністерства внутрішніх справ України 5 069 осіб
Служби безпеки України 327 осіб
Державної пенітенціарної служби України 565 осіб
Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України 642 осіб
Державної фіскальної служби України 167 осіб
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 23 осіб
Державної прикордонної служби України 80 осіб
Служби зовнішньої розвідки України 8 осіб
Національної гвардії України 11 осіб
Національної поліції України 82 осіб
Заробітна плата:
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника 3974 грн.
Фонд оплати праці штатних працівників 8424,4 млн. грн.
Наявний доход 26016 млн. грн.
Темп росту обсягу реального наявного доходу 82,1 %
Наявний доход у розрахунку на одну особу 26631,2 грн.
Стан на ринку праці:
Рівень зайнятості населення – 52,9%;
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) – 12,4%.
Трудові ресурси
Зайняте населення у віці 15-70 років, усього, 375,7 тис. осіб
у тому числі
працездатного віку 363,4 тис. осіб
Зайняте населення за видами економічної діяльності, усього, 386,81 тис. осіб
у тому числі
у промисловості 50,51 тис. осіб
у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, у рибальстві, рибництві 109,41 тис. осіб
за іншими видами економічної діяльності 201,11 тис. осіб
в державному управлінні й обороні 25,81 тис. осіб
1 - дані за 2015 рік
Демографічні дані:
Народилось 8859 осіб
Померло 16277 осіб
Міграційні процеси
прибуло 8398 осіб
вибуло 8374 осіб
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Наука:
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, усього 15 один.
Кількість науковців 417 осіб
Кількість докторів наук 74 осіб
Кількість кандидатів наук 574 осіб
Освіта:
Навчальні заклади    
Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації 3 один.
чисельність студентів 9554 осіб
чисельність науково-педагогічних працівників 752 осіб
чисельність педагогічних працівників 124 осіб
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 13 оодин.
чисельність студентів 5965 осіб
чисельність науково-педагогічних працівників 18 осіб
чисельність педагогічних працівників 769 осіб
Кількість професійно-технічних навчальних закладів 23 один.
чисельність учнів 7528 осіб
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів 458 осіб
чисельність учнів 91576 осіб
чисельність вчителів 11468 осіб
Кількість навчально-виховних комплексів (об'єднань) 144 один.
чисельність учнів 43043 осіб
чисельність вчителів 5016 осіб
Кількість дошкільних навчальних закладів 509 осіб
чисельність дітей 32947 осіб
кількість педагогічних працівників 3694 осіб
в тому числі: кількість навчально-виховних комплексів (об'єднань)(школа-сад),од. 96 один.
чисельність учнів 10608 осіб
чисельність вчителів 1733 осіб
Охорона здоров'я:
Медичні заклади    
Кількість лікарняних закладів 47 один.
Кількість лікарняних ліжок 8007 місць
Кількість лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення 83,5 місць
Кількість лікарів усіх спеціальностей 3191 осіб
Кількість лікарів на 10 тис. населення 33,3 осіб
Кількість середнього медичного персоналу 9075 осіб
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів 87 один.
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів 26014 відвід за зміну
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення 271,2 відвід за зміну
Кількість ФАПів 475 один.
Кількість працюючих у ФАПах 884 осіб
Кількість аптечних закладів 583 один.
Культура:
Кількість: Один.
Концертних організацій 1
Театрів 2
Бібліотек 574
Музеїв (включаючи філіали) 30
Клубних закладів 577
у т.ч.: будинків культури 366
сільських клубів 206
Клубів за інтересами 674
Дитячих музичних шкіл 30
Дитячих шкіл мистецтв 13
Дитячих художніх шкіл 3
Спортивні об'єкти:
Стадіони 21 один.
Спортивні зали 444 один.
Плавальні басейни 8 один.
Площинні спортивні споруди 2115 один.
Тренажерні зали 353 один.
Інші спортивні споруди 97 один.
Пам'ятки історії, архітектури, мистецтва:
Кількість пам'яток 5791
Історії 2161
Архітектури та містобудування 905
Монументального мистецтва 26
Садово-паркового мистецтва та заповідники 2
Археології 2697

 

­